tiếp thị đạo đức

  1. Hana

    Thuật ngữ Marketing: Tiếp thị đạo đức là gì?

    Mỗi một doanh nghiệp, từ cửa hàng tạm bợ cho đến các công ty đa quốc gia lớn nhất, đều có thể chọn hình thức thẳng thắn, minh bạch và công bằng với khách hàng của họ, hoặc là không? Doanh nghiệp khi thiếu đi la bàn đạo đức sẽ bị nghi ngờ về chất lượng sản phẩm hay trách nhiệm với cộng đồng. Khi...
Top