thương tiếc

  1. waytomarketing

    Cộng đồng SEO bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của vợ Matt Cutts

    Matt Cutts đã post trên blog cá nhân về sự ra đi của người vợ thân yêu của anh ấy trong tuần này. Matt chưa khi nào nhắc tới tên vợ anh, nhưng Matt luôn nói rằng anh ấy có 1 người vợ và cô ấy có ý nghĩa với anh ấy nhiều như thế nào. Tôi luôn cảm nhận được một tình yêu sâu đậm và lòng ngưỡng mộ...
Top