thực thể

  1. K

    Tạo và xác thực thêm nhiều thực thể

    Chúng tôi khuyến khích bạn nên mở AdWords và Adsense(nếu bạn chưa có chúng) và chắc chắn rằng bạn điền NAP, thứ mà bạn đã dùng để xác minh doanh nghiệp, vào phần địa chỉ. Đúng vậy, kể cả khi bạn không có kế hoạch dùng Adsense và kể cả khi bạn không muốn dùng Adwords thì bạn vẫn nên làm vậy...
  2. T

    Bằng sáng chế của google về các thực thể liên quan và ý nghĩa của nó với Seo

    Cộng tác viên Dave Davies tóm lược các điểm chính từ một bằng sáng chế mới được công nhận của Google về các thực thể liên quan và chỉ ra các lợi ích trong xếp hạng khi tăng cường các kết hợp thực thể trong SEO và xây dựng liên kết. Tôi đã đọc rất nhiều bằng sáng chế, rất nhiều trong chúng có...
Top