thực dụng

  1. Q

    Muốn khởi nghiệp thì bớt sỹ diện và thực dụng đi

    Có mấy dạo đi giảng, sinh viên bay vô hỏi hồi anh khởi nghiệp bằng vốn tự có hả? Sau khi tôi đáp không, anh mượn của gia đình thì thấy các bạn thần người ra (chắc thần tượng sụp đổ) và có bạn còn có vẻ xem thường ra mặt. Chắc tại nghe tôi trả lời sốc quá: “Ờ, anh mượn của gia đình chứ lấy đâu ra...
Top