thuật toán bert

  1. I

    Hỏi đáp: Tìm hiểu về thuật toán BERT (bản cập nhật mới nhất năm 2019)

    Thuật toán Bert là gì, cách hoạt động và ý nghĩa của nó đối với tìm kiếm? Google từng nhận định rằng Bert là bản cập nhật tìm kiếm mới nhất. Cập nhật BERT của Google cải thiện cách Google hiểu hơn các truy vấn tìm kiếm của người dùng, điều đó đem lại kết quả tốt hơn. Google cho biết, Bert sẽ tác...
Top