thời gian ngắn

  1. trade-coin-pro

    Nghĩ như một Cá mập: Tư duy cá mập áp dụng trong khung thời gian ngắn

    Phần lớn chúng ta vẫn hiểu sai về cách Cá Mập làm giá trong thị trường. Trên thực tế với một kế hoạch thao túng giá trong dài hạn thì bản thân Cá Mập đã lên một kịch bản hoàn hảo trước đó. Khi bơm hoặc đạp giá toàn bộ thị trường thì các Cá Mập phải liên hợp lại với nhau để tạo sóng. Từ những...
Top