thay đổi lớn

  1. PTDNV

    Cuộc đời và doanh nghiệp của bạn có thể sẽ thay đổi lớn!

    Tôi chỉ nêu ở đây vài ví dụ điển hình trong số hàng nghìn case thực tế, mà người trong cuộc “thú nhận” với tôi qua inbox hoặc qua các bài viết hay lời comment cảm ơn từ họ. Khi học về hoạch định chiến lược cạnh tranh, họ đã hiểu và vận dụng ngay những gì được học. Có người áp dụng CHIẾN LƯỢC...
Top