thật lòng

  1. T

    Chia sẻ thật lòng về làm MMO hiện nay

    MMO là kiếm tiền online, cứ làm gì online ra tiền thì gọi là MMO. Bài này chỉ nói đến việc kiếm tiền trong sạch, ko vi phạm pháp luật, ko vi phạm đạo đức! Đầu tiên phải kể ra xem mình từng làm những gì nào: - Bán like, seeding, sub, tool (giờ vẫn làm) nhưng trc kia làm thì rất khác bây h, từ...
Top