thất hẹn

  1. Q

    Thất hẹn với khách hàng

    Cách đây 10 năm, khi mới chuyển sang đơn vị kinh doanh, tôi được nghe sếp nhớn chia sẻ về tầm quan trọng của đúng hẹn với khách hàng. Lúc đấy thấy hay nhưng không hiểu lắm. Sau này tiếp xúc nhiều với khách hàng và cũng là khách hàng, tôi mới có điều kiện chiêm nghiệm và thấy thấm. Cái hẹn rất...
Top