tháng 12

  1. waytomarketing

    Google xác nhận cập nhật thuật toán xếp hạng tìm kiếm vào giữa tháng 12

    Khi các bản cập nhật thuật toán tiếp tục được đưa ra, dấu hiệu ban đầu cho thấy có sự gián đoạn trong SERPs mobile, các trang web không có dữ liệu schema và những trang web dựa vào các trang doorway sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Google đã xác nhận điều này trong tuần vừa qua và bản cập nhật...
Top