tên miền mới

  1. waytomarketing

    Liệu domain cũ xếp hạng tốt hơn so với domain mới?

    (WayToMarketing) - Tuổi domain là diện mạo bên ngoài của một trang web và do đó nó có thể được coi là một phần SEO tổng thể của bạn. Tuy nhiên, đó không phải là điều bạn thực sự có thể thay đổi. Bạn không thể "nâng cấp" vào một tên domain cũ hơn. Trong SEO, Google ghét mọi thứ không công bằng...
Top