tech marketing

  1. Thu Ha Nguyen

    Thảo luận Công nghệ có ảnh hưởng đến marketing online?

    Cách đây mười năm, truyền thông xã hội vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Tiếp thị di động, nội dung hoặc dữ liệu lớn còn chưa được nghe nói đến. Hiện giờ, chúng ta đang ở trong một thời điểm tương tự nếu nói đến tương lai của tiếp thị thập niên tới. Các công nghệ quan trọng sẽ định hướng ngành...
Top