tạo ứng dụng bán hàng

  1. Bỏngbb

    Góc nhìn mới về làm app bán hàng và chăm sóc khách hàng

    Làm app bán hàng và chăm sóc khách hàng? Dường như bạn đã từng nghe hoặc đã sử dụng ứng dụng mobile để mua hàng, nhưng chưa thực sự có cái nhìn sâu sắc cũng như sử dụng nó cho hệ thống kênh bán hàng cho doanh nghiệp mình. Ở thời điểm mà cuộc sống con người hiện nay đã được nâng lên đáng kể...
Top