tạo báo cáo

  1. waytomarketing

    7 lời khuyên để tạo báo cáo SEO hoàn hảo

    (WayToMarketing) - Việc tạo báo cáo SEO cho khách hàng có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Mỗi khách hàng hoặc doanh nghiệp có những mục tiêu khác nhau. Trong nhiều trường hợp, báo cáo của bạn phải có đủ cả yếu tố cơ bản lẫn nâng cao - cái này sẽ tùy thuộc vào việc ai sẽ là người nhận báo cáo...
  2. B

    Tạo báo cáo SEO tự động trong Excel

    Đối với bất kỳ SEO khi nói đến báo cáo kết quả chuyển đổi cho khách hàng kểm định, tái kiểm tra, tải về và xuất chúng để tạo ra các báo cáo cuối tháng hết sức quan trọng. Nó rất mất thời gian và đó là một công việc cũng rất tẻ nhạt nhưng các thông tin thu được từ công việc này thì lại rất có giá...
Top