tag seo

  1. K

    Tag là gì? Tag là một công cụ kéo traffic cực kỳ hiệu quả

    Tag là một công cụ kéo traffic cực kỳ hiệu quả, có những website có đến 90% traffic đến từ Tags. Nhưng có một nghịch lý là có hơn 90% nhà quản trị website sử dụng tags sai, dẫn đến việc lãng phí cơ hội tối ưu website của mình. Nguyên nhân chủ yếu là do họ chưa hiểu đúng tác dụng của Tags, và sử...
Top