subfolder

  1. waytomarketing

    Bạn nên sử dụng Subfolders hay Subdomains cho các website đa ngôn ngữ?

    (WayToMarketing) - Đôi khi chủ sở hữu trang web có thể muốn phục vụ nhiều hơn một ngôn ngữ cho nội dung của bạn. Có rất nhiều cách khác nhau để làm. Tôi đã nhìn thấy nhiều trang web có 2 trang web được đánh dấu bởi một mã quốc gia. Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều trang web với các domain code...
Top