số một

  1. Q

    Nguyên do số một dẫn đến khởi nghiệp thất bại

    Bạn muốn khởi nghiệp. Nhiều người nói vui “khởi nghiệp” có một nửa của “thất nghiệp” và “tội nghiệp”. Tức khởi nghiệp không dễ. Vậy cái gì là nguyên do số 1 có thể làm bạn rơi vào một trong hai chữ “nghiệp” đáng sợ đó đây? Học từ thành công của người khác cho ta cảm hứng, nhưng học từ những...
Top