siết chặt

  1. O

    Facebook siết chặt quyền truy cập dữ liệu từ bên thứ ba

    Mike Schroepfer, Giám đốc Công nghệ của Facebook vừa chia sẻ đến cộng đồng của mạng xã hội này về việc siết chặt quyền truy cập dữ liệu người dùng, sau bê bối có liên quan đến Cambridge Analytica làm rò rỉ 50 triệu tài khoản người dùng. Dưới đây là chi tiết của 9 thay đổi quan trọng nhất mà...
  2. Hana

    10 phương pháp siết chặt quỹ ngân sách trong Marketing tương tác

    (WaytoMarketing) - Cũng như các nhà tiếp thị, chúng ta luôn phấn đấu để giảm quỹ ngân sách mà không làm hại tới thương hiệu cũng như khách hàng tín nghiệm- nhưng không phải chiến công dễ dàng. * Marketing tương tác hoặc tiếp thị tương tác: Được viết tắt của từ Interactive Marketing là hình thức...
Top