seo roi

  1. waytomarketing

    Cách để nhận ROI từ SEO

    Trong thế giới quan, từ viết tắt "ROI" và "SEO" thường không đi cùng nhau. Tôi đã tập trung vào các chỉ số KPIs theo định hướng SEO như thứ hạng từ khóa, backlink và lưu lượng try cập tìm kiếm tự nhiên. Nhưng đây là sự thật: Các doanh nghiệp chỉ muốn một điều đó là ROI của họ. Khi họ đầu tư...
Top