sân si

  1. T

    Lảm nhảm sân si về Digital Marketing vớ vẫn

    1. Về Customer Journey: Mô hình phễu không phải là mô hình có thể áp dụng được cho mọi ngành hay mọi sản phẩm. Vì với mỗi ngành hàng khác nhau mức độ mong chờ và hành động của Khách hàng ở mỗi bước là khác nhau. VD: nếu sản phẩm là hàng Luxury thì tỉ lệ mua sẽ thấp nhưng người ta sẽ mua lại...
Top