săn bắt

  1. C

    Làm thế nào để săn bắt và nuôi dưỡng khách hàng?

    Với các sale - man, tìm kiếm và chốt hạ khách hàng luôn là nhiệm vụ đầy thách thức. Vậy làm sao để tìm kiếm khách hàng và chốt sale thành công, giảm tỉ lệ fail xuống mức thấp nhất? 1 HAY 1000 ĐỀU LÀ THƯỢNG ĐẾ Các sale man hay có tâm lý chưa coi trọng nhiều khách hàng mua lẻ/ mua số ít mà...
Top