sai bét

  1. Q

    Risk vs Return: Rủi ro cao thì lợi nhuận lớn - Câu này sai bét!

    Cái câu này rất phổ biến trên thị trường. Nhưng cứ thử đầu tư vào những tài sản rủi ro cao xem có mất hết tiền không. Bởi lẽ Risk vs. Expected Return mới chuẩn. Có nghĩa là khi chúng ta đầu tư vào một tài sản rủi ro cao thì chúng ta cũng kỳ vọng khoản đầu tư đó mang lại lợi nhuận lớn. Bỏ chữ Kỳ...
Top