rủi ro cao

  1. waytomarketing

    Những rủi ro SEO bạn phải đối mặt và phải tránh là gì?

    Hầu như luôn có những rủi ro liên quan khi tối ưu hóa một trang web. Giả sử bạn đang lên kế hoạch tái tạo lại trang web bằng việc thiết kế một trang web mới và thay đổi cấu trúc URL, bạn sẽ gặp phải rủi ro về việc xếp hạng. Chúng có thể giảm, có thể không - đó là một rủi ro bạn cần phải cân...
  2. Q

    Risk vs Return: Rủi ro cao thì lợi nhuận lớn - Câu này sai bét!

    Cái câu này rất phổ biến trên thị trường. Nhưng cứ thử đầu tư vào những tài sản rủi ro cao xem có mất hết tiền không. Bởi lẽ Risk vs. Expected Return mới chuẩn. Có nghĩa là khi chúng ta đầu tư vào một tài sản rủi ro cao thì chúng ta cũng kỳ vọng khoản đầu tư đó mang lại lợi nhuận lớn. Bỏ chữ Kỳ...
Top