roundup

  1. waytomarketing

    Bài viết Roundup là gì và chúng có tốt cho SEO?

    Các bài viết Roundup có thể có một trong hai hình thức. Tôi gọi chúng là Expert Roundup và Content Roundup. Với SEO thì cả 2 đều tuyệt vời trong việc lan truyền lưu lượng truy cập, chia sẻ và liên kết. Vậy Expert Roundups là gì? Về cơ bản, các bài viết Roundup chỉ tổng hợp nội dung hoặc lấy ý...
Top