real-time

  1. Hana

    Sống trong hiện tại với Real-time Marketing

    Nhiều khi, bạn không cần phải quá hài hước và xuất sắc mới tạo được các chiến dịch được đám đông yêu thích. Một VD rõ ràng cho điều này là Oreo. Nhãn hàng này đã tạo một bức ảnh bao gồm 1 chiếc bánh Oreo, với bóng tối bao bọc xung quanh, và 7 chữ ở góc dưới “you can still dunk in the dark” (bạn...
Top