quy mô

 1. Q

  Cách tính quy mô thị trường tiềm năng?!

  Lấy ví dụ cụ thể của một Startup “cung cấp dịch vụ đi chợ giùm” mới tự định giá 250 tỷ gần đây: dân số Hcm + Hn là 17 triệu, mỗi nhà có 4 người, là có 4 triệu hộ dân. Chỉ cần mỗi 1000 hộ có 5 hộ dùng dịch vụ, tức là có 4 triệu x 0,5% = 200 ngàn khách hàng. Đây là cách tính hết sức lạc hậu nhưng...
 2. B

  Mở rộng quy mô xây dựng liên kết thủ công

  Có nhiều người làm SEO đồng ý rằng xây dựng các liên kết có chất lượng đòi hỏi các nỗ lực thủ công, tuy nhiên làm sao bạn có thể mở rộng quy mô thứ không thể làm một cách tự động đó? Nhà báo Andrew Dennis chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này. Tháng trước trên SearchEngineLand.com tôi đã...
 3. waytomarketing

  Lời khuyên về các liên kết trong các chiến dịch bài viết quy mô lớn

  (WayToMarketing) - Gần đây, chúng tôi đã nhìn thấy sự gia tăng các liên kết spam trong các bài viết như contributor posts, guest posts, partner posts hoặc syndicated posts. Các bài viết này được viết bởi một cá nhân hoặc tên của một trang web và được xuất bản trên một trang web khác. Google...
Top