quy mô lớn

  1. waytomarketing

    Lời khuyên về các liên kết trong các chiến dịch bài viết quy mô lớn

    (WayToMarketing) - Gần đây, chúng tôi đã nhìn thấy sự gia tăng các liên kết spam trong các bài viết như contributor posts, guest posts, partner posts hoặc syndicated posts. Các bài viết này được viết bởi một cá nhân hoặc tên của một trang web và được xuất bản trên một trang web khác. Google...
  2. Hana

    Các ông lớn ngành quảng cáo số xem xét chặn quảng cáo trên quy mô lớn

    Các “ông lớn” về quảng cáo và công nghệ đang lập kế hoạch chiến lược để loại bỏ những hình thức quảng cáo số bị người tiêu dùng coi là tệ hại nhất. Phương pháp tiếp cận có khả năng nhất là việc áp dụng một “công nghệ” có thể ngăn các trình duyệt như Google Chrome hoặc Microsoft Edge hiển thị...
Top