quan trọng hơn

  1. Hana

    Khởi nghiệp: Sản phẩm hay Marketing - cái nào quan trọng hơn?

    Thực ra ông nào cũng muốn cả 2 tốt cả, nhưng tui nói thật không có nhiều lựa chọn đâu, nhân dịp hôm qua Jackma đăng đàn chia sẻ về cách xây dựng Taobao, Tmall những năm 2003, để tui kể hầu các thím mấy chuyện liên quan đến Marketing & Product. #Chuyện_thứ_1: Taobao 2 tuần đầu launch thì toàn...
Top