quan hệ tốt

  1. K

    Làm thế nào để có những mối quan hệ tốt trên Facebook?

    Làm thể nào để có những mối quan hệ tốt trên Facebook? 1. ADD FRIEND - Trước khi thêm bạn mới, bạn nên biết rõ mục đích Add Friend là gì, nếu chỉ để thêm nhiều bạn (ảo) thì nên dẹp đi, vì sớm muộn gì, bạn sẽ phải ngồi hì hục unfriend từng người một. - Khi Add Friend một ai đó, nếu cần thiết...
Top