quan hệ công chúng

  1. Hana

    Quan hệ công chúng là gì?

    Quan hệ công chúng (là từ tiếng Anh: public relations, được viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công...
Top