positioning

  1. PTDNV

    Khái niệm positioning - định vị ở nhiều doanh nghiệp Việt còn khá là mới mẻ

    Khái niệm positioning - định vị ở nhiều doanh nghiệp Việt còn khá là mới mẻ (đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ) bởi vì đa số vẫn đang chăm chút cho sản phẩm - dịch vụ chứ ít người nghĩ đến branding - làm thương hiệu. Định vị vô cùng quan trọng, nó khiến cho mọi hoạt động marketing hay branding...
  2. Q

    Thế nào là định vị (Positioning)?

    Trước khi các chuyên gia nghiên cứu chiến lược phân tích và đưa ra hệ thống lý luận cho phạm trù "Thương hiệu"; thì về bản chất, thương hiệu và định vị thương hiệu đã tồn tại. Tuy nhiên, xét về mặt học thuật, trước thời đại của Ngài Jack Trout và GS AAKer, Positioning mới chỉ xuất hiện trong...
Top