phần mềm email

  1. K

    Chia sẻ Tặng hệ thống phần mềm Email Marketing (webapp)

    Hi, mình thấy rất nhiều bạn quan tâm đến hệ thống Email Marketing tuy nhiên nhiều bạn chưa thực sự hiểu và áp dụng nó hiệu quả, chưa có một hệ thống Email Marketing chuyên dụng riêng cho mình mà vẫn phải dùng các hệ thống bên ngoài với rất nhiều hạn chế (với các bản free), vì vậy hôm nay mình sẽ...
Top