phân chia

  1. Q

    Anh chị em, bạn bè thân cãi vã vì phân chia cổ phần trong doanh nghiệp

    Anh em khởi nghiệp nên lưu ý và tránh bài học này ngay từ bước đầu khởi nghiệp. Kể 1 câu chuyện có thực này cho anh chị em. 2 chị em và 1 ông anh rể góp vốn làm 1 trường mẫu giáo. Trường lay lắt 6 tháng, lỗ vốn thì anh em còn đùm bọc nhau, an ủi nhau. Vì thay đổi địa điểm, phương pháp giáo dục...
  2. Q

    Giám sát bán hàng: Phân chia tuyến bán hàng theo nguyên tắc bàn tay phải

    PHÂN CHIA TUYẾN BÁN HÀNG THEO NGUYÊN TẮC BÀN TAY PHẢI (THỦ THUẬT DÀNH CHO GIÁM SÁT BÁN HÀNG) Trong phân phối, phân tuyến bán hàng sao cho tối ưu luôn là một bài toán hóc búa đòi hỏi trí tuệ, kinh nghiệm và óc tư duy của người Giám sát. Việc phân chia tuyến bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến...
Top