page layout

  1. waytomarketing

    Thuật toán Google Page Layout: Mọi thứ bạn cần biết

    Một trong những mục yêu thích của tôi liên quan đến bản cập nhật thuật toán năm 2012 của Google là page layout và above-the-fold (trên nếp gấp). Cũng giống như scandal xây dựng liên kết JCPenney, vẫn có rất nhiều người nói về bản cập nhật thuật toán của Google. Bài viết này sẽ cho bạn biết tất...
Top