nói xấu

  1. Q

    Túm tụm nói xấu công ty

    Sáng ra đọc được 1 tình huống thực tế về Xử lý vấn đề Đội nhóm từ bạn Nguyễn Hùng Cường. Xét thấy tình huống này tôi đã từng xử lý nên xin chia sẻ 1 vài kinh nghiệm như sau: Tóm tắt tình huống: Từ 1 chủ doanh nghiệp phát hiện thấy nhân sự dưới quyền lập ra những group chat riêng trên Zalo với...
Top