nhượng quyền

  1. N

    Tìm hiểu cafe nhượng quyền tại Hà Nội và các tỉnh khác cần những gì?

    Nếu là một nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhượng quyền thương hiệu cafe mà bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và sẽ cần chuẩn bị những gì thì bài viết sẽ cung cấp những hiểu biết cần biết trước khi bạn bắt tay vào. 1. Lựa chọn thương hiệu coffee để nhượng quyền: Điều làm nên sự thành...
  2. Q

    Tìm hiểu về nhượng quyền thương hiệu

    NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU: - Môn nhượng quyền này không mới, có mặt trên thế giới hơn 100 năm qua, là tiếp nối tư duy cho các mô hình kinh doanh trên thế giới, trong đó có Direct Marketing/ Word of Mouth, MLM (Amway, AVON, ...), BNI, Action Coach, ... hay gọi chung chung như Việt Nam mình là đa...
Top