như một

  1. Q

    Doanh nghiệp như một đứa con!

    Khi tôi quyết định ra kinh doanh riêng cũng là thời gian Tony, con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời. Khi đó có người bạn của tôi nói rằng tôi sẽ rất vất vả khi cùng một lúc phải chăm hai đứa con mới chào đời. Bản thân tôi trước đó chưa bao giờ kinh doanh bất cứ lĩnh vực gì và cũng là lần đầu...
  2. waytomarketing

    9 cách để tăng authority và influence như một nhà marketing

    (WayToMarketing) - Hầu hết tất cả mọi người trong thế giới Digital Marketing đang tìm cách để trở thành một người có tầm ảnh hưởng theo một cách nào đó. Cho dù bạn muốn cải thiện authority của mình giữa những khách hàng tiềm năng, hãy tự nói chuyện tại một hội nghị hoặc xuất bản một cuốn sách...
Top