nhờ thất bại

  1. Q

    Chiến binh lớn nhờ thất bại

    Bước chân vào nghề sales, lần đầu đi bán hàng, là xác định hầu như không bao giờ đạt mức 100% chốt đơn hàng. Việc này phổ biến tới mức, mà một trong các nội dung cần rèn luyện sales ngay từ đầu dù cho sản phẩm có bán tốt hay không là dạy cho họ về sự thất bại, về việc họ sẽ bị vùi dập vì lòng...
Top