nhiều url

  1. waytomarketing

    John Muller hướng dẫn cách để thêm sitemap cho website có hơn 50 ngàn url

    Trong đoạn video Q&A mới nhất của Google, John Mueller đã giải thích làm thế nào để chủ website có thể submit một sitemap với hơn 50.000 URL. Sitemap bị giới hạn 50.000 URL cho mỗi file, vậy thì quản trị website phải làm gì nếu trang web đó vượt quá 50.000 trang? Mueller nói rằng có thể tạo...
Top