nhất quán

  1. waytomarketing

    Google: Đề cập lại lần nữa việc cung cấp dấu hiệu SEO rõ ràng và nhất quán

    Barry Schwartz còn nhớ, khá lâu trước đây, John Mueller - một kĩ sư của Google đã từng đề cập đến tính nhất quán khi nói về SEO. Tuần trước John một lần nữa nhắc lại vấn đề này trên Twitter, rằng các vấn đề thường phát sinh khi bạn cung cấp cho Google những dấu hiệu có sự mâu thuẫn xoay quanh...
  2. C

    Thuật ngữ Keyword Consistency và tối ưu tính nhất quán của từ khóa

    Đây đơn giản là một blog cá nhân mình chia sẻ những kiến thức về SEO (Search Engine Optimization) mình đọc được, nghe được, biết được, ở đâu đó, của ai đó, tại một thời điểm nào đó. Và bây giờ mình viết nó lên đây để lưu trữ lại cho đỡ quên. Rất vui nếu nó...
Top