nhà quảng cáo

  1. K

    Đâu là nhiệm vụ chính của các nhà quảng cáo?

    Hôm qua trong group "Tâm sự isocial" có một pót như trong ảnh các bạn đang xem. Mình cho rằng bạn trẻ này hỏi một cách thật lòng chứ không có ý gì. Cũng một phần do mình không chia sẻ kĩ về chủ đề này. Mặc dù đã trả lời bạn trẻ ấy khá chi tiết rồi, nhưng tiện có người hỏi, mình viết luôn một bài...
Top