nhà phân phối

  1. Q

    Tiêu chí lựa chọn nhà phân phối

    Dễ quá còn gì! Cứ xuống địa bàn, xem đội nào làm tốt nhất thì chọn, chịu khó lùi giá xuống hơn bọn khác một tý, rồi cho nó thêm chương trình khuyến mại là xong. Nhưng tuyển xong nhà phân phối rồi, họ làm có được như mình mong đợi không? Thì càng chọn phải ông đứng đầu thì phần sau càng đau đầu...
Top