nguyên lý

  1. Q

    Tập trung - thay đổi và nguyên lý tảng băng tan

    Một buổi nói chuyện vui với một người bạn của tôi, bạn ấy nói: “Sự tập trung rất quan trọng, và tui tập trung vào sự thay đổi”. Khá mâu thuẫn? Nhưng đó là điều tôi muốn đề cập đến trong bài viết này: Sự tập trung và Sự thay đổi 1. QUY LUẬT BẤT BIẾN KHÔNG… BẤT BIẾN Một trong những cuốn sách...
Top