người quan trọng

  1. Q

    Những người "quan trọng" nhưng nên từ bỏ trong một đội nhóm

    Có rất nhiều kiểu người chúng ta cần từ bỏ nếu muốn phát triển một đội nhóm/tổ chức, nhưng ở đây tôi chỉ liệt kê 2 kiểu người chúng ta nên TỪ BỎ nhưng lại dễ dàng ngộ nhận rằng chúng ta rất cần họ. 1. Những người GIỎI. Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng thực sự một đội nhóm xuất sắc nhất không phải...
Top