người nghèo

  1. Magic Content

    Người giàu làm Content vs người nghèo làm Content

    Trong bài viết trước, mình nhắc đến khía cạnh “người giàu” - “người nghèo” là khách hàng, người mua sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên “giàu” - “nghèo” trong bài viết này ở góc độ khác - CÁC DOANH NGHIỆP NGƯỜI NGHÈO: mới bắt đầu kinh doanh, hoặc quy mô kinh doanh đang nhỏ, chi phí đầu tư cho...
  2. Magic Content

    Lựa chọn nội dung cho người giàu - nội dung cho người nghèo

    CONTENT CHO NGƯỜI_GIÀU - CONTENT CHO NGƯỜI_NGHÈO (Hay còn gọi là viết content cho "khách hàng cao cấp" và "khách hàng bình dân") Hầu hết chúng ta tập trung tìm hiểu ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG là ai và GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ của khách hàng như thế nào là đủ, mà quên mất CÁCH THỨC TRUYỀN TẢI ĐÚNG đến từng...
Top