người bán hàng

  1. Q

    Hãy vượt qua sự từ chối khách hàng để trở thành người bán hàng thành công

    “HÃY VƯỢT QUA SỰ TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG” ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNH THÀNH CÔNG Trong bán hàng xử lý tình huống từ chối bất kỳ người bán hàng nào cũng phải vượt qua. Tôi thấy rất nhiều người post bài về bán bàng, tôi mạo muội post một stt về xử lý từ chối của khách hàng mà tôi training cho đội...
  2. Q

    Người bán hàng hay tưởng khách hàng ngu?

    Các bạn sales đi học kĩ thuật sales quá nhiều, và cứ ảo tưởng với kĩ thuật được đào tạo, mình sẽ lừa được khách hàng và bạn được hàng. Và thế, khách hàng cứ vờ gật gù theo câu chuyện của bạn, một phần vì họ không muốn MẤT LÒNG, một phần vì họ không muốn đôi co để cuộc nói chuyện kết thúc càng...
Top