ngược đời

  1. PTDNV

    Lời khuyên ngược đời cho người khởi nghiệp?

    Rất nhiều thứ, chúng tôi đã nói và viết suốt gần 5 năm qua trong Group và tại các buổi chia sẻ của Group; tôi chỉ xin viết ra đây một số thứ mà chúng tôi thường khuyên các bạn khởi nghiệp, để cho ai thấy phù hợp thì làm theo, còn không thì bỏ qua, đừng quan tâm nhé! 1. Xác định rõ ràng lĩnh vực...
  2. PTDNV

    Cái thùng có thanh ngắn nhất và góc nhìn ngược đời của tôi về quản lý con người

    CÁI THÙNG CÓ THANH NGẮN NHẤT VÀ GÓC NHÌN NGƯỢC ĐỜI CỦA TÔI VỀ QUẢN LÝ CON NGƯỜI (Share tự do nếu thích!) Cái hình này được lan truyền trên FB với nội dung hầu hết chê bai thanh ngắn nhất, vì chính nó làm cho sức chứa của thùng thấp nhất (chỉ đến mức ấy, không thể hơn). Và người ta khuyên, trong...
Top