ngồi than khóc

  1. Q

    Nếu điều bất hạnh ập xuống cuộc đời mình thì bạn chọn hành động hay ngồi than khóc?

    Harland Sander đang kinh doanh phát đạt một nhà hàng bên cạnh một tỉnh lộ thì chính quyền liên bang làm một con đường cao tốc hiện đại và không ai đi con đường cũ nữa. Cửa hàng của ông bị phá sản và ông chỉ còn một tờ ngân phiếu 105 usd trong tay. Dù "bỗng dưng muốn khóc" nhưng ông đã chọn cách...
Top