nghề sales

  1. Q

    Binh khí của nghề Sales

    Cạnh tranh ngày càng tăng, công nghệ ngày càng phát triển, người ta có cả ngàn cách bán hàng khác nhau. Đó là lý do chính mỗi khi tổng kết năm, chúng tôi luôn thấy ở các nước công nghiệp, số lượng kỹ thuật chốt sales tăng lên nhiều lần so với năm trước đó. Và đó là chưa kể các kỹ năng đó lại...
Top