ngành kinh doanh

  1. Hana

    Ebook Chiến lược Marketing: Để thành công trong bất cứ ngành kinh doanh nào

    Chào các bạn. Đây là 2 cuốn ebook về chiến lược Marketing để thành công trong bất cứ ngành kinh doanh nào. Marketing là Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường như là khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là mục tiêu Marketing. Con đường mà doanh nghiệp dự định đi để đến được...
Top